Anonymus yapp shop
Shai Divekar
dimona
לחנות לחץ כאן
דירה למכירה
start chat with Shai Divekar yapp shop
צור קשר
₪ 465,000
image
image
image
image
image
דרג מוצר
משופצת 4 חדרים 83 מ"ר
yapp נדלן