Anonymus yapp shop
גל פיטנס
kefar sava
לחנות לחץ כאן
אורגנית 54 מקשים - Mk-2063 ישנה
start chat with גל פיטנס yapp shop
צור קשר
₪ 80
image
image
דרג מוצר
כלי נגינה אורגנית ישנה , טובה מאוד לילדים. צלילים נחמדים לא יותר מזה, פשוט לחבר לשקע ולנגן. יש מקצבים נחמדים, מעל 200 אפשרויות כלים לניגון. הצליל יכול להגיע לרמות גבוהות מאוד. הבן/בת שלכם יאהב את זה
yapp כלי נגינה