t
חזור
התחבר
התחבר yapp shop
moshe israeli
netanya
לחנות לחץ כאן

פסנתר חשמלי כנף ימהה s6 Yamaha בהזדמנות מקצועי sup

₪ 5,000
image
image
image
image
image
דרג מוצר
במצב מעולה כמו חדש.עולה כ100000שח של Yamaha . טל 0527034474. נמכר מחוסר שימוש. אפשרילקחת את הסטנד ואת הנרתיק במצב חדש . יש לחבר כמובן מערכת הגברה איכותית כדי לשמוע כמו פסנתר 🎹 כנף s6
yapp כלי נגינה