t
חזור
התחבר
התחבר yapp shop
יהונתן ערוסי
beit dagan
לחנות לחץ כאן

אופנים חשמליות

₪ 1,500
image
image
דרג מוצר
סוללה 48 / 13 של סטארק נקנתה לפני 7 חודש ומחזיקה 35 קילומטר הכול חדש צפצפה תיק פנס גלגל אחד מגנזיום בקר 350 כסא צג חדש מעצורי דיסק אופנים מאוד טובות ומהירות גמיש במחיר לא להתקשר בשבת
yapp גלגלים