Anonymus yapp shop
הראל אלמילח
haifa
לחנות לחץ כאן
אופניים חדשות!!!!!
start chat with הראל אלמילח yapp shop
צור קשר
₪ 700
image
image
image
image
image
דרג מוצר
אופניים חדשות, היו בשימוש מספר בודד של פעמים נמכרות עקב חוסר שימוש האופניים מגיעות עם: קסדה חדשה!!!, בלום זעזועים, הילוכים, 2 פנסים קדמיים ופנס אחורי, מנעול לאופניים, רגלית, מקום לבקבוק, תיק המתחבר לא
yapp גלגלים