Anonymus yapp shop
תומר אהרון
kfar yona
לחנות לחץ כאן
עגלת תינוק למכירה ללא טיולון!!!!
start chat with תומר אהרון yapp shop
צור קשר
₪ 600
image
image
image
image
image
דרג מוצר
עגלה הייתה חודשיים בשימוש כרגע אין שימוש בה סתם יושבת בבית תופסת מקום... אין בה שום שימוש...
yapp גלגלים