Anonymus yapp shop
שושנה בלקר
hadera
לחנות לחץ כאן
ספרים
start chat with שושנה בלקר yapp shop
צור קשר
₪ 70
image
דרג מוצר
הרי זה כמשב רוח מרענן לראות ספר המיועד להורים, ואינו מטיף להם אותן הכללות המצויות באמירות הנדושות: "כל מה שהילד זקוק לו - הרי זה אהבה"...
yapp מוסיקה וספרים