t
חזור
התחבר
התחבר yapp shop
ilay ben
ashdod
לחנות לחץ כאן

סוללות לאופניים חשמליים

₪ 700
image
image
דרג מוצר
סוללה 36 וולט 13 המפר חדשה לגמרי עשתה אך ורק 40 קילומטרים ללא שום פגם מגיע 36 קמש
yapp גלגלים