Anonymus yapp shop
Orly Henik
hod hasharon
לחנות לחץ כאן
כרית להריון ולגב
start chat with Orly Henik yapp shop
צור קשר
₪ 150
image
image
image
image
image
דרג מוצר
כרית מעולה . נקנתה מד"ר גב במצב שמור נקי ולאחר כביסה .
yapp לבית