t
חזור
התחבר

כרית רטט אלחוטי המתחבר לאפליקציה

₪ 50
image
דרג מוצר
מוצר חדש, כרית רטט הרוטט בעת התעוררות משינה, המתחבר לאפליקציה. נוחה להפעלה. עד 12 התראות רטט ואופציה גם קול.
yapp אחר