Anonymus yapp shop
Ran Atlas
tel aviv-yafo
לחנות לחץ כאן
ג'נגו נדירות. הכי קלות בעולם ומתקפלות בצורה מושלמת. דרושה בטריה שלקראת סופה
start chat with Ran Atlas yapp shop
צור קשר
₪ 2,000
image
image
image
דרג מוצר
משקל 12 סהכ. סוללה 36 . עלו 10k לפני 6 שנים אבל אופניים גרמניות מדהימות. פשוט אין כאלו. מוכר כי עוזב את העיר
yapp גלגלים