t
חזור
התחבר
התחבר yapp shop
Ran Atlas
tel aviv-yafo
לחנות לחץ כאן

ג'נגו נדירות. הכי קלות בעולם ומתקפלות בצורה מושלמת. דרושה בטריה שלקראת סופה

₪ 2,000
image
image
image
דרג מוצר
משקל 12 סהכ. סוללה 36 . עלו 10k לפני 6 שנים אבל אופניים גרמניות מדהימות. פשוט אין כאלו. מוכר כי עוזב את העיר
yapp גלגלים