Anonymus yapp shop
עדי שבת
tel aviv-yafo
לחנות לחץ כאן
מובייל מנגן לתינוק/ת
start chat with עדי שבת yapp shop
צור קשר
₪ 80
image
דרג מוצר
שמור בקנאות. מחוטא ומנוקה סוללות חדשות תקין לחלוטין מנגינה+ רחשים מרגיעים (ים וכדומה...) אורות כוכבים לתקרה ואורות של בצבעים מתחלפים. ניתן לבחור זמן קצוב להפעלה. סוגר ביטחון כפול אפשר לעשות משלוח
yapp ילדים