מוצרים תקינים ובמצב שמור מאוד Good products in a very good condition